Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Катедра Зоология и антропология

English


Поправителна изпитна сесия

Изпитът по Зоология І за специалностите:

Биомениджмънт и устойчиво развитие, Биология и химия, География и биология

и изпитът по Биостатистика за специалностите:

Биология и Екология

ще се състоят на 8.09.2010г. от 10 часа в зала 259.


Преписването (пример) няма да помогне!


Желая ви успех! :-)Зоология
Биостатистика"Без паника!" Дъглас Адамс

Лектор: гл.ас., д-р Елена Ташева-Терзиева e-mail: